Obsługa prawna inwestycji – reprezentacja przed sądem

Obsługa prawna inwestycji – reprezentacja przed sądem

Obsługa inwestycji budowlanych Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań to stała praktyka liczących się na rynku firm budowlanych uczestniczących w realizacji wielu projektów deweloperskich. Przedsiębiorstwa działające z rozmachem i na dużą skalę – krajową, a nawet międzynarodową doskonale wiedzą, że bez obsługi prawnej deweloper ma mniejsze szanse na rynku inwestycji budowlanych. W trakcie realizowania projektu mogą pojawić się problemy prawne, które trzeba będzie rozstrzygnąć przed sądem. Prawnicy czuwają na tym, aby do takiej sytuacji nie doszło. Nie można jednak przewidzieć wszystkiego. Jeżeli dojdzie do konfliktu pomiędzy deweloperem a zleceniodawcą projektu, firma budowlana może popaść w poważne kłopoty.

Systematyczna obsługa prawna branży budowlanej zakłada również reprezentowanie firmy przed sądem podczas procesu. Prawnicy z kancelarii kompetentnej w dziedzinie prawa budowlanego przygotowują całą dokumentację, wypełniają stosowne dokumenty, piszą pozwy, zbierają materiał dowodowy. To duże ułatwienie dla przedsiębiorstwa budowlanego, które dzięki pomocy ze strony prawników ma duże szanse na wygranie sprawy w sądzie i otrzymanie odszkodowania na poniesione w trakcie inwestycji straty.

W okresie przejściowym nowej ustawy deweloperskiej obsługa inwestycji budowlanych Warszawa lub inne miasta polskie pomoc prawna jest jeszcze bardziej potrzebna. Spory interpretacyjne pomiędzy starymi i nowymi przepisami z zakresu prawa budowlanego mogą zakończyć się niepomyślnie dla dewelopera. Opieka prawna nad wszystkimi projektami deweloperskimi firmy zabezpiecza ją na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.