Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej?

Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna to nic innego, jak bardziej innowacyjna forma prowadzenia działalności o nowoczesnych wymaganiach. Dwie wytyczne, świadczące o prostej spółce akcyjnej to prostota funkcjonowania spółki, dotycząca łatwego procesu założenia jej oraz braku kapitału zakładowego, działania, aż po ewentualną likwidację; oraz element elastyczności, której przepisy nie kładą limitów na akcjonariuszy. Za pomocą nieskomplikowanej rejestracji oraz dużej możliwości wyboru organów, jest to duże ułatwienie dla osób nastawionych na doskonalenie spółki dzięki swojej własnej wiedzy oraz wizji na przyszłość.

W kwestii zarządu – prosta spółka akcyjna, to założyciele mają możliwość o decydowaniu w kwestii jego składu. Opcja założenia prostej spółki akcyjnej jest optymalna i możliwa dla większości branż, wyjątki stanowią jedynie te z przepisów wyszczególnionych. Sam byt prostej spółki akcyjnej nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo.

Cały zamysł takiej spółki stawia na prostotę i wygodę, dlatego dzięki dużej digitalizacji możemy również sprawy dotyczące głosowań nad uchwałami dokonywać na pomocą Internetu i wszelkich urządzeń elektronicznych. Z ich pomocą można także przeprowadzać wideokonferencje – dla organizacji zgromadzeń w formie online. W aspekcie sprzedaży akcji, możemy tego dokonać dzięki zachowaniu jej formy dokumentowej. Jeśli zdecydujemy się zakończyć działalność prostej spółki akcyjnej, można tego dokonać w powszechny sposób likwidacji – wtedy majątek zostaje przejęty przez właściciela spółki, a on zobowiązany jest do wypłacenia danej części innym akcjonariuszom i wierzycielom. Minimalizuje to ryzyko niepowodzeń tego typu przedsięwzięć.